Nam Mô A Mi Đà Phật

Để tạo nhân duyên lành Phật Pháp, mang niềm an lạc cho chúng sanh trong cảnh giới vô thường, vô minh và phủ che bao thiên tai khổ nạn của nhân sinh.  Pháp sư Thích Ngộ Thông theo quy hướng Tịnh Độ Tông đã từ bi thành lập Đạo Tràng Không Gian qua mạng lưới internet Paltalk trên hai rooms "dao trang khong gian", "dao trang chuyen tu", để trợ duyên cho hàng Phật tử khắp năm châu được có  phương tiện hành trì tu học theo giáo lý Đại Thừa của  pháp môn Tịnh Độ.

Nhờ vào phương tiện này Quý liên hữu khắp nơi có thể ghé vào phi đạo của Làng để ngày ngày nương tựa lịch trình tu học theo Tịnh Tông Học Viện Làng A Mi Đà dưới sự hướng dẫn của PS Thích Ngộ Thông, đồng hành đọc tụng Kinh Điển Đại Thừa, Niệm Phật, Kinh hành, thính Pháp và lắng lòng đón nhận những lời Khai Thị, khuyến tấn suối Pháp cam lồ phát nguồn từ Pháp Sư.

Pháp Sư hiện đang đăng tòa thuyết giảng tại Làng vào 2:00 pm Cali mỗi ngày và được online qua hệ thống Paltalk room “dao trang khong gian”. Kính xin mời chư vị đồng tu hoan hỷ dành thì giờ đón nghe những lời Pháp nhủ và cùng niệm Phật cộng tu với Pháp Sư. Nếu quý vị có những thắc mắc, nghi vấn, quý vị có thể gởi câu hỏi trực tiếp qua mạng lưới Paltalk trong giờ pháp thoại. Pháp sư sẽ lần lượt trả lời theo thứ tự.

Những bài Pháp của Pháp Sư Ngộ Thông thuyết giảng mỗi ngày tại Làng được "daotrangkhonggian.com" liên tục phát lại 24/24 qua Paltalk room "dao trang khong gian".

Qua Website này của Làng, quý vị có thể download hoặc muốn nghe lại những bài Pháp. Xin vào phần Pháp Âm - Pháp Sư Ngộ Thông và bấm vào ngày tháng mà quý vị muốn nghe.

Quý vị có thể download Bộ Kinh "Chú Giải Vô Lượng Thọ" để theo dõi từng trang qua lời giáo huấn, giảng thuyết của Pháp Sư. Xin vào phần Kinh Sách và bấm vào sách để download.

Chúng con luôn hoan hỷ chào đón quý liên hữu muốn phát tâm Niệm Phật cúng dường trên rooms “dao trang chuyen tu”“Lang ADiDa”. Xin quý vị liên lạc với chúng con qua mạng lưới Paltalk để sắp xếp thờì khóa.

Kính chúc chư vị pháp hỷ sung mãn và nhất hướng chuyên niệm.

THỜI KHÓA TU HỌC
Đơn Đăng Ký Nhập Làng Tu Học. Xin bấm vào đây để xem hay in
Thời Khóa Tu Học Tại Làng. Xin bấm vào đây để xem hay in
Cách Lắp Đặt Paltalk. Xin bấm vào đây để xem hay in
03:30 am - 04:00 am Thức Chúng
04:00 am - 07:00 am Liên Trì Tán,Tụng Kinh Vô Lượng Thọ, Niệm Phật Cộng Tu, Kinh Hành Nhiễu Phật “PALTALK” dao trang chuyen tu
07:00 am - 08:50 am Ăn Sáng, Niệm Phật trong Tứ Oai Nghi
09:00 am - 12:00 pm Tụng Phật Thuyết A Mi Đà Kinh – Tán Phật- Niệm Phật - Kinh Hành - Lễ Phật - Tịnh Tọa (tùy hỹ) “PALTALK” Room “dao trang chuyen tu
12:00 pm - 02:00 pm Thọ trai & Nghĩ trưa”
02:00 pm - 04:00 pm Thuyết Pháp “PALTALK” Room “dao trang khong gian”
04:00 pm - 07:00 pm Niệm Phật Cộng Tu “PALTALK” Room “dao trang chuyen tu”
07:00 pm - 00:00 pm Ăn chiều nhẹ (Tùy)
07:00 pm - 09:00 pm Kinh Hành - Lễ Phật - Tịnh Tọa & Hồi Hướng
10:00 pm Chỉ Tịnh