Download Audio

  • Để tiện lợi cho việc Download bài giảng chúng con đã thay đổi cách Download. Xin qúy vị luư ý

  • Bấm chuột phải bài giảng muốn Download và bấm Save target as cho Internet Explorer

  • Bấm chuột phải bài giảng muốn Download và bấm Save Link as cho Chrome/FireFox

  • Bấm chuột phải bài giảng muốn Download và bấm Download linked file as cho Safari

Chú Giải Vô Lượng Thọ

Pháp Sư - Ngộ Thông Giảng

Còn Tiếp

Tháng một / January 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Tháng hai / February 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Tháng ba / March 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Tháng tư / April 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Tháng năm / May 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tháng sáu / June 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Tháng bảy / July 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Tháng tám/ August 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tháng chín/ September 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Tháng mười/ October 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tháng mười một/ November 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Tháng mười hai/ December, 2014
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Tháng một/ January 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Tháng hai/ February 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
Tháng ba/ March 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Tháng tư/ April 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Tháng năm/ May 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tháng sáu/ June 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Tháng bảy/ July 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tháng tám/ August 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Tháng chín/ September 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Tháng mười/ October 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tháng mười một / November 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Tháng mười hai / December 2015
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Tháng một / January 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tháng hai / Feburary 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
Tháng ba / March 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Tháng tư / April 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01            
Tháng năm / May 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Tháng sáu / Jun 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tháng bảy / July 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tháng tám/ August 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Tháng chín / September 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Tháng mười/ October 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Tháng mười một / November 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Tháng mười hai/ December 2016
Sun Mon Tue Wed Thr Fri Sat
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Khai thị và chúc tết

PS.Ngộ Thông và Liên hữư đồng tu

Năm Ất Mùi 2015

Khai thị và chúc tết năm Ất Mùi 02-18-2015

Đệ Tử Quy

Pháp Sư - Ngộ Thông Giảng

Còn Tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lục Hòa Kính

Pháp Sư - Ngộ Thông Giảng

Còn Tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8    

Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Các Đạo Tràng, Mỷ Quốc

San Diego 1 2 3 4 5 6    
Chùa Bảo Ân 1 2 3 4 5 6 7
Chùa Đức Viên 1 2 3 4 5 6 7  
Chùa Phổ Quang 1 2 3 4 5 6 7 8

Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Các Đạo Tràng, Mỷ Quốc

Làng AMiĐà 1 2 3 4 5 6 7  
San Jose 1 2 3 4        
NPD-Hương Quang 1 2 3 4 5 6    
NPD-Diệu Liên 1 2 3 4 5 6 7 8
Chùa Phật Tổ 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12        

Niệm Phật Tam Muội

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Chùa Tịnh Lực

1 2 3 4 5 6 7 8    
9 10 11 12 13 14 15 16    
17 18 19 20 21 22 23    

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Các Đạo Tràng Việt Nam

1 2 3 4 5 6 7 8    
9 10 11 12 13 14 15 16    

Pháp Hội Địa Tạng

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Các Đạo Tràng Mỷ Quốc

Làng AMiĐà 1 2 3 4        
San Diego 1 2 3 4        
Chùa Phật Tổ 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24

Nhân Địa Tu Hành

Pháp Sư - Ngộ Thông

Giảng Tại Út Châu

1 2 3 4 5 6 7 8    
9 10 11 12 13 14 15 16    
17 18 19 20 21 22 23