A Mi Đà Phật

Hoan hỷ Chào đón quý vị đến với Website TTHV Làng A Mi Đà

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.
Kính thưa qúy vị Liên Hữu Phật Tử va qúy Đồng Hương.

Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc được thành lập khắp nơi trên thế giới do chủ trương của Hòa Thượng Thích Tịnh Không, nhằm mục đích hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, tạo thâm tín, thiết nguyện, nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Tịnh Tông Học Viện Làng A Mi Đà Đạo Tràng, nơi quanh năm hành trì chuyên tu Pháp môn Tịnh Độ theo tông chỉ của Hòa Thượng Tịnh Không cho Tăng, Ni và Phật Tử do sự hướng dẫn của Pháp Sư Thích Ngộ Thông.

Quý vị nào cần biết thêm chi tiết về Học Viện Làng A Mi Đà hoặc muốn tham gia hành trì tu tập, xin liên lạc về:

Điện thoại / Telephone:
Làng A Mi Đà: 760-248-6021
(xin nhắn tin lại)

Địa chỉ hộp thư / Mail address
Tịnh Tông Học Viện Làng A Mi Đà
6001 CRYSTAL CREEK ROAD
P.O. BOX 1549
LUCERNE VALLEY, CA 92356

Điện thư / Email:

  • Mọi ý kiến đóng góp và câu hỏi về website, xin email về
  • vangsanh@surewest.net
  • Chúng con sẽ hồi âm trong thời gian ngắn nhất.
  • A Mi Đà Phật